Hankintalisä noussut, mutta niin myös kulut

Hyvä hintasuhdanne näkyy usein nihkeimmin kahdessa paikassa: hankintakaupoissa ja Pohjois-Suomessa. Nyt on eloa niissäkin.

Polttoaine- ja konekustannusten nousu syö parantuneen puunhinnan iloa niiltä hankintahakkaajilta, jotka tekevät omatoimisia korjuita metsäkoneilla. Kevyemmällä kalustolla, kuten maataloustraktorin metsävarustuksella, tehty hankintapuu saattaa sen sijaan lyödä nyt leiville. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Puun hinnannousu näyttää vihdoin saavuttaneen myös metsänomistajien omatoimisen puunkorjuun eli hankintahakkuut. Hankintahakkuut ovat pääasiassa harvennuksia, joilta myydään kuitupuuta.

Hankintakuitupuun hinta lähti tilastojen perusteella nousuun kesällä. Pitkään hieman päälle 30 eurossa killunut kuutiohintataso alkoi lähestyä neljääkymmentä euroa.

Metsälehden tietojen perusteella hankintakuitupuusta maksetaan tällä hetkellä 40 eurolla alkavia kuutiohintoja. Nurja puoli tilanteessa on kuitenkin se, että samaan aikaan puunkorjuun kustannukset ovat kohonneet selvästi.

Omalla metsäkoneellaan hankintahakkuita tavallisesti tekevä metsätalousyrittäjä Timo Lankila on myynyt tänä vuonna puuta pystykaupoilla, joissa puunostaja vastaa puiden kaadosta ja korjuusta.

Pohjanmaalla ja Savossa toimivan Lankilan mukaan hankintatyön kustannukset ovat nousseet niin paljon, ettei omatoiminen puunkorjuu kannata näillä puunhinnoilla.

”Polttoaineen hinta ja muut kulut ovat nousseet todella paljon. Lisäksi metsäkuljetuksen hinta on noussut nyt useilla euroilla.”

Pienet kulut tai hintaa lisää

Entä, jos hankintahakkuita tekee hieman kevyemmällä kalustolla? Seppo Snellman korjaa puita omatoimisesti maataloustraktoriin yhdistetyillä metsävarusteilla Siilinjärvellä ja Kuopiossa.

Polttoainelitran hinta on noussut 60–70 senttiä vuodentakaisesta, mutta muuten kalustokustannukset ovat pysyneet kurissa. Hankintakuitupuun hinta on kohonnut Savossa 40 euron tienoille.

”Kokonaisvaikutus on positiivinen”, Snellman arvioi.

Tänä talvena omatoiminen kuitupuunteko voi siis hyvin kannattaa niille metsänomistajille, jotka pystyvät pitämään korjuukulut pieninä.

Metsä Group on ilmoittanut maksavansa omistajajäsenilleen hankintapuukaupoista tuplabonuksen marraskuusta tammikuun loppuun. Yhtiö maksaa hankintapuusta myös aikaisuuslisää, jos se saa vastaanotettua puut metsänomistajalta joulukuun puoliväliin mennessä.

Lapissakin kauppa käy

Hankintakauppojen ohella hitaaseen puunhintakehitykseen tottunut sektori on Pohjois-Suomi. Nyt sielläkin on ollut hintakäyrissä eloa.

”Tukin hinta on maltillisesti tasoittunut, ei romahtanut eikä enää noussut. Kuitupuun hintataso on menossa lievästi ylös. Energiapuun hinta on kuidun tasolla”, kertoo Metsänhoitoyhdistys Koillismaan johtaja Antti Härkönen.

Härkösen mukaan metsänomistajilla on nyt energiapuun suuren kysynnän vuoksi hyvä mahdollisuus saada kaupaksi heikkopuustoisia ja pienirunkoisia ensiharvennuskohteita, jotka sopivat energiapuukorjuuseen.

”Jopa tämän talven korjuuseen saa vielä myytyä puuta.”

Metsänhoitoyhdistys Lapin johtaja Veijo Ekonoja sanoo, että kuitupuun veto on edelleen hyvä.

”Tukkipuun kysyntä on alkanut tökkiä talvileimikoissa.”

Ekonojan mukaan ostohaluissa on selvästi paikkakunta- ja puunostajakohtaisia eroja, joten talvileimikkojakin kaupaksi saa. Länsi- ja Pohjois-Lapissa toimivan yhdistyksen alueella puukauppaa vauhdittaa myös länsinaapuri.

”Ruotsin puolelle menee sekä kuitua, tukkia että energiapuuta”, Ekonoja kertoo.

Hankintahakkuu

  • Omatoimista hakkuutyötä: metsänomistaja vastaa itse puiden kaatamisesta ja kuljettamisesta tienvarteen.
  • Hankintahakkuulle vaihtoehtoinen puunmyyntitapa on pystykauppa.
  • Pystykaupassa puunostaja vastaa puunkorjuusta.
  • Pystykauppa on selvästi yleisin puukaupan muoto.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat